• 028 3813 0824
  • 0918366049
NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN THÀNH PHỐ TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN THÀNH PHỐ TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Giá trị hợp đồng: 8.743.646.170 VND

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư: Thành Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Địa điểm: Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
  • Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống ĐHKK & Thông gió